Žēloties un nemainīt neko.

Ja cilvēks pastāvīgi žēlojās, skumst, meklē vainīgos, uzskata, ka tikai viņam ir taisnība, tad tieši to viņš arī vēlas. Tikai to – žēloties un meklēt vainīgos. Viņš patiesībā negrib neko citu, kā tikai to, lai apkārtējie piekristu tam, ka viņam ir taisnība un viņš ir pati pilnība. Viņš nevēlās citu dzīvi! Ja cilvēks neko nedara, nemaina, cieši pieturas pie savām pārliecībām, tad tieši tādu dzīvi viņš arī vēlas. Ja cilvēks, piemēram, saka, ka vēlas citu dzīvi, citas attiecībās un daudz ko citu, bet pats atsakās no darbības vai savu pārliecību izskatīšanas, tad viņa vēlme – tā ir ilūzija. Tādi cilvēki nevēlas pārmaiņas. Viņi vēlās sapņot, žēloties un ciest. Ļaujiet viņiem to darīt! Tā ir viņu izvēle un arī tādai izvēlei ir vieta būt.

paDalies ar draugiem

KOMENTĀRI

Komentāru vēl nav

KOMENTĒT ŠO RAKSTU

Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Comment:

Uz augšu