Mājas BIBLIOTĒKA CILVĒKA IEKŠĒJĀS PASAULES PROCESI Kā dzimtas programmas var ietekmēt mūsu panākumus dzīvē?

Kā dzimtas programmas var ietekmēt mūsu panākumus dzīvē?

Visa pasaule sastāv no sistēmām, sākot no mikromodeļa līmeņa līdz Makrokosma līmenim. No atomiem līdz Visumam – viss ir sistēma. Sistēmā visi elementi savā starpā ir saistīti un tie izpilda kopuma – viena vesela funkciju.

Šo funkciju nosaka sistēmas informatīvais lauks: t.i. katrai sistēmai ir savs informācijas lauks, tajā ierakstīts viss, kas kādreiz ir noticis, un veselums nosaka visus, kam piederēt pie šīs sistēmas. Tas nozīmē, ja jūs esat Latvijas pilsonis, tad jūs nevarat dzīvot pēc Āfrikas likumiem. Ja jūs pārkāpsiet savējo likumus, sistēma ieslēgs kompensējošo mehānismu, lai jūs ieliktu atpakaļ rāmjos. Tas pats arī jebkurā sistēmā (bizness, kopiena), – ja jūs neievērojat tās vietas likumus, jums var izteikt dažus brīdinājumus un pēc tam atlaist. Atņemt jums piederības tiesības.

Cilvēkam pati svarīgākā sistēma ir viņa dzimtas sistēma. Mēs saņemam no mūsu senčiem mūsu ķermeni un mūsu dzīvi. Mūsu ķermenī ir ierakstīts mūsu dzimtas ģenētiskais kods. Mūsu rīcība ir noteikta caur mūsu senču likteņiem. Vairākums cilvēku dzīvo neapzināti, vienkārši nodzīvo savu dzīvi. Viņi neapzinās to, kā senči ietekmē viņu dzīves. Dzimtas programmu analizēšana palīdz izprast, no kurienes pie mums kāda programma ir atnākusi. Piemēram, kādreiz tāda programma kalpoja izdzīvošanai: lai iegūtu pārtiku un izdzīvotu, to vajadzēja nozagt, un sistēmā iestiprinājās pārliecība – ja es ņemu svešu, tad tas man izglābj dzīvību. Vai programma, kad mūsu vecvectēvs tika nogalināts īpašuma dēļ, vecvecmamma knapi savilka galus kopā, un bērni tika atdoti pa bērnu namiem, tad sistēmā uzradās pārliecība – daudz naudas ir bīstami dzīvībai. Daudz kas, kas bija taisnība toreiz, šodienas pasaulē mums tagad traucē.

Tās programmas, kuras palīdzēja izdzīvot toreiz, vairs neatbilst mūsdienu apstākļiem. Piemēram, cilvēks vēlas sasniegt finansiālu labklājību, un nav svarīgi, kā viņš to dara,- vai strādā kādā uzņēmumā, un viņam var palielināt algu, vai arī viņam pašam ir savs personīgais bizness. Kaut kādā momentā cilvēks var aiziet no darba, vai tikt atlaists, vai arī viņa bizness sāks buksēt. Piemēram, pēc viena biznesa izputēšanas viņš var sākt no sākuma, atvērt citu biznesu, aiziet līdz kaut kādam noteiktam labklājības līmenim un – atkal  bankrotēt.   Šādas atkārtojošās situācijas ir rādītājs tam, ka cilvēku ietekmē viņa dzimtas programma. Tāpēc ir jāizanalizē, – vai dzimtā ir bijuši cilvēki, kuri tika nogalināti naudas dēļ, vai arī sodīti, un kuriem tika atņemts īpašums? tTāpēc, ka šajā gadījumā pie cilvēka ir atnākusi informācija no viņa senčiem, kas saka – ja tev ir  daudz naudas, tas ir bīstami dzīvībai,- jo mēs ģenētiski uztveram visu savas dzimtas informāciju.

Tad, kad cilvēkam pastāv vienlaicīgi divas programmas: pirmā, apzinātā vēlme – būt bagātam, otrā – bailes no nāves, tas iezīmē: “Bailes no nāves – Cilvēks – Nauda”. Tādā veidā cilvēkā rodas iekšējais konflikts. Piemēram, viņš pilnveidojas un mēģina saņemt pietiekami lielu ienākumu, bet, tikko kā viņš nonāk līdz kādai robežai, – ienākumu summai, pie kuras iedegas sarkanā lampiņa “Bīstami dzīvībai!”, uzreiz  būs – STOP! Tieši šajā līmenī cilvēks atkritīs atpakaļ, tāpēc, ka zemapziņai pats galvenais  ir izdzīvošana. Jebkurš cilvēks realizē vienu vienīgo uzdevumu, ar visiem iespējamajiem un neiespējamajiem veidiem – tas ir izdzīvošanas uzdevums. Tāpēc tādas dzimtas programmas var ietekmēt to, kāpēc jums uz šodienu nav tāda ienākuma, kādu jūs vēlētos. Jo tuvāk jūs pieiesiet savam mērķim, jo spēcīgāka kļūs iekšējā pretestība: cilvēks ar prātu it kā saprot, ka viņš iet uz to mērķi, viņš to vēlas sasniegt, bet, jo tuvāk mērķim, liekas,- nu jau tūlīt, tūlīt būs, jo spēcīgāka kļūst pretestība. Zemapziņas programmas sāk pretoties apzinātā prāta vēlmēm.

Ne visas mūsu senču programmas kalpo tagadējai dzīvei, ne visas ir derīgas tagadējai dzīvei. Kā iziet no šī iekšējā konflikta? Ar to es arī strādāju savā praksē. Izeja no šī konflikta var būt diezgan vienkārša – pieņemt savā sirdī tos dzimtas locekļus, kuri ir izslēgti, ar kuriem nerunā. Un nav svarīgi, vai šis dzimtas cilvēks ir dzīvs vai miris. Informācija no lauka nekur nepazūd. Tam pastāv noteikti rituāli, noteiktas tehnikas. Zemapziņas programmas ietekmē mūs spēcīgāk, nekā apzinātais prāts. Tad, kad mēs iznesam zemapziņas programmas uz apzināto prātu, tās zaudē savu spēku pār mums. Tālāk mums uzrodas izvēles iespējas. Mēs varam rīkoties tāpat, kā rīkojamies agrāk, bet varam arī rīkoties citādāk. Taču līdz tam momentam, kamēr mēs neesam apzinājušies savu kritumu iemeslus, mēs pār šim lietām nespējam valdīt.

paDalies ar draugiem

KOMENTĀRI

Komentāru vēl nav

KOMENTĒT ŠO RAKSTU

Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Comment:

Uz augšu