Attiecību jūra.

Reizēm tuvas un mīlestības pilnas attiecības var salīdzināt ar jūru. Ar tādu siltu, maigu, vilinošu. Katrs, kurš reiz iebridis, iegremdējies jūrā, vai vienkārši pastaigājies gar tās krastu, lai paelpotu jūras svaigo gaisu, zina, ka dažreiz mēdz būt spēcīgi viļņi, vētras, bangas, kuras noslauka visu savā ceļā, apdraudot kuģus un jūrasbraucējus. Ir naivi domāt, ka var ilgi dzīvot tuvās attiecībās bez konfliktiem.

Jautājums nav par to, kā izbēgt no konfliktiem, (mēs esam dzīvi cilvēki ar savām interesēm un vajadzībām, tāpēc konflikti būs vienmēr), jautājums ir tajā, kas ir jādara, lai šie konflikti nestu labumu, nevis grautu attiecības.

Vai konflikti var nest labumu? Protams! 
Tāpēc, ka tie norāda uz to, ko vajag attīstīt, aizvākt, uzlabot vai izmainīt attiecībās ar tuviem cilvēkiem. Bet, lai to saprastu, ir vajadzīga spēja nepazaudēt sevi šajos konfliktos, nenoslīkt emociju virpulī (savu un citu).

  • Ir svarīgi būt elastīgam, nepazaudēt savu identifikāciju, kad otrs mēģina tevi piespiest pakļauties.
  • Saglabāt mierīgu prātu, lai nepārspīlētu savas ciešanas un situācijas nozīmīgumu. Nekļūt par ‘’drāmas karalieni’’.
  • Prast adekvāti reaģēt – nevis aizcirst virtuves durvis aiz sevis, bet mēģināt izrunāties.
  • Spēja pagriezties ar seju pret sasāpējušo jautājumu, kurš jums bojā garastāvokli un attiecības, un iemācīties pārciest šo diskomfortu savu attiecību izaugsmes labā.

Vai jūs spējat nepazaudēt skaidrību par to, kas jūs esat, kad kāds sāk jaukties jūsu iekšējā pasaulē? Vai arī jūs izjūkat pa daļiņām un meklējāt kādu, kurš jūs spēs mierināt? Protot saglabāt savu veselumu, skaidru un mierīgu prātu, adekvāti reaģēt, apzināti pārvarēt šķēršļus – tas jums palīdzēs uzturēt savu emocionālo balansu attiecību vētras laikā.
Mīliet un esat mīlēti!

paDalies ar draugiem

KOMENTĀRI

Komentāru vēl nav

KOMENTĒT ŠO RAKSTU

Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Comment:

Uz augšu