Apslāpētas sajūtas.

Kad mēs par kaut ko pārdzīvojam, tad mēs vienlaicīgi kaut ko sajūtam, mūsos veidojas emocijas, un mēs par kaut ko domājam. Sajūtas, emocijas un domas ir enerģija,- katrs pats var iztēloties, kā šī enerģija izskatās (šeit nav iespējama universāla atbilde, jo katram ir savs priekšstats). Bet var novērot vispārīgas likumsakarības.

Izdarīsim mazu eksperimentu!
Pamēģiniet atcerēties jūsu pēdējo strīdu. Interesantākais tas, ka droši vien ir kāds pavisam nesens konflikts, kurš pilnībā atrisināts un kaislības norimušas. Taču jūs nesāksiet domāt par šo strīdu, bet sāksiet atcerēties citu konfliktu, kurš līdz šim nav atrisināts. Jo, ja konflikts ir atrisināts, paliek tikai atmiņas, bet negatīvās spriedzes vairāk nav, un, attiecīgi, vairs nav arī intereses par šo tēmu. Bet, ja līdz šim ir palicis kāds neatrisināts konflikts, tad atceroties to, cilvēks neapzināti sāk ‘’uzvilkties’’.

Neatrisināta konflikta spriedze uzreiz sevi izpauž – tāpēc, ka šī spriedze, kura bija radusies konflikta momentā, nekur nav aizgājusi (pat, ja ir pagājis daudz laika no tā rašanās). Tā visu laiku ir atradusies cilvēka zemapziņā, atgādinot par sevi situācijās, kuras ir līdzīgas pašam pirmajam konfliktam. Tieši tāpēc mēs bieži ‘’uzsprāgstam’’ it kā neparko, kad liekas, ka nekas īpašs taču nav noticis. Patiesībā notiek gan, pareizāk teikt,- kaut kas kādreiz ir noticis, palicis neatrisināts,- un tas tagad sēž mūsos un atgādina par sevi. Iespējams, kāds atcerējās savu pēdējo strīdu ar mammu; pati spilgtākā atmiņa par to strīdu bija aizvainojums uz mammu. Pamēģiniet sajust, kur šis aizvainojums dzīvo jūsos, pamēģiniet iztēloties to.

Piemēram, jūs iztēlojāties tumši sarkanu bumbu krūšu rajonā, kura jūs nospiež. Paskatieties uz šo bumbu. Vai tā uzradās tad, kad jūs strīdējāties,- pirms divām nedēļām? Drīzāk, ka nē. Šai bumbai varētu būt apmēram 30 gadu un visu šo laiku tā izjūt aizvainojumu uz mammu. Jūs nēsājat to sevī visu laiku. Varbūt jūs atcerējāties strīdu ar vīru un tad sajutāt kaut kādu pelēkumu vēdera rajonā. Bezpalīdzības sajūtu. Arī šī sajūta neuzradās tikai tagad. Tā jau sen ir ar jums, un kamēr jūs kaut ko neizdarīsiet, lai šīs bezpalīdzības sajūta aizietu, neizdzīvotā enerģija paliks.

Mēs esam piepildīti ar tādām enerģijām, ar tādām “ainām”. Kaut kad tās ir iestrēgušas mūsos un turpina dzīvot caur mums. Jo ilgāk tādu enerģijas sabiezējumu mēs sevī nēsājam, jo vairāk tas piepildās ar jaunu enerģiju (tās ir visas atkārtojošās vienādās situācijas), jo lielāka iespēja ir saslimt. Fiziski vai psihiski. Slimības, neirozes, psihozes – tas ir sakrātu, neizdzīvotu enerģiju rezultāts. Jo vecāks cilvēks, jo vairāk viņam neatrisinātu konfliktu, apslēptas spriedzes un  vairāk slimību.

No visa augstāk minētā var iegūt praktisku labumu. Tagad ir ļoti pieprasītas ir grāmatas par psihosomatiku,- tāpēc, ka saikne starp slimībām un stresiem daudziem kļūst skaidra, acīmredzama. Bet, ja jūs pēkšņi saslimāt, meklēt informāciju par psiholoģiskajām kaitēm grāmatās,- tas jums nepalīdzēs. Vispirms ir jāieskatās sevī, kādi stresi jūsu dzīvē ir šeit un tagad, vai arī,- kādi pārdzīvojumi jums ir bijuši nesenā pagātnē. Novērtējiet pēc 10 ballu sistēmas savas attiecības ar dzīvesbiedru, bērniem, priekšniecību, savu apmierinātību ar darbu, materiālo labklājību, seksu u.t.t.
Slimības nerodas no “nekurienes”, neuzkrīt uz galvas vienkārši tāpat. Tās veicina spēcīgs stress, vai arī ieildzis, neatrisināts konflikts. Ja jūs tieši tagad nomoka kāda slimība, paanalizējiet, kādas emocijas jūs pārdzīvojāt pēdējā laikā, ar ko tās tika saistītas. Vai ir kādas atmiņas par to, cik jums toreiz bija slikti, tik ļoti, ka pat līdz šim laikam domas par šo pārdzīvojumu jūs ieved uztraukumā: ‘’Tas bija īsts murgs – kā šobrīd atceros’’… Ja jums tā ir, tas nozīmē, ka negatīvā spriedze, kas  no šī konflikta izveidojās, tieši tagad var jūs ietekmēt. Visas šis sajūtas, domas un emocijas arī ir slimību iemesli. Nav tālu jāiet, lai atrastu tām sakni. Kad atradīsiet – atrisiniet konfliktu, ja neizodas uzreiz,- meklējiet iespējas!

 Iepatikās raksts? Padalieties ar saviem draugiem!
 

paDalies ar draugiem

KOMENTĀRI

Komentāru vēl nav

KOMENTĒT ŠO RAKSTU

Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Comment:

Uz augšu