RU LV EN

Cik man terapijas ir nepieciešamas un vai man tās palīdzēs?

Pats biežāk uzdotais jautājums - vai jūs man varat palīdzēt, un cik terapijas man ir nepieciešamas?

Pati godīgākā atbilde - neredzot jūs, nesarunājoties ar jums, man nav ne mazākas nojausmas, vai es spēšu jums palīdzēt, un cik tieši terapijas ir jums vajadzīgas.

Dažreiz es nevaru kādam palīdzēt. No 30 cilvēkiem, tas ir - 1. Nav vēl manā praksē tāds gadījums bijis, ka cilvēkam vispār nav rezultātu. Ir bijis, ka ir mazāk rezultātu, un tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Biežākais - cilvēka intelekta līmenis, viņa gatavība strādāt ar sevi (dažreiz cilvēkam kāds cits apmaksā terapijas), un tas vienkārši nav mans klients. 
Skaidrāks top pēc pirmās iepazīšanās konsultācijas. Ir gadījumi, kad es atsakos ar kādu strādāt.

Pirmajā tikšanās reizē man ir skaidras jūsu bāzes reakcijas, gatavība dziļam darbam ar sevi, gatavība izmaiņām. Un no tā, tad var jau veidot individuālās terapijas stratēģiju. Dažiem man ir jāatsaka pēc pirmās iepazīšanās konsultācijas. Līdz šodienai, 5 gadu laikā, tādi ir bijuši 4 cilvēki.

Nākamajās terapijās mēs sākam “rakt” ārā to, kas gadiem ir bijis aprakts. Dziļi, dziļi. Tālu, tālu. Un sākam mēs no dzīves scenārija analīzes. Meklējot jūsu dzīves spēli, kuru jūs neapzināti spēlējat - bēgot no situācijām vai iekļūstot vienās un tajās pašās situācijās.

Lai izraktu ārā visus jūsu pārdzīvojumus, ir atkarīgs no tā, cik dziļi jūs esat gatavi rakt. Un no jums ir atkarīgs, cik dziļi jūs vēlaties ielūkoties sevī - tās varbūt būs 5, 10, 15, dažreiz 20 terapijas, dažreiz vairāk.

Pēc pasaules mēriem - tas ir ļoti ātri, tāpēc, ka īslaicīgā terapija skaitās - 25 terapijas.

Terapijā mēs nestrādājam tikai ar kaut kādam vienām bailēm. Mēs rokam augšā visu jūsu dzīvi. Un šī “rakšana” nav vienkāršas sarunas. Tā ir konkrētas tehnikas pielietošana, darbam ar jūsu konkrētu sāpi. “Izārstēt” to, kamī jūs esat dzīvojuši gadiem, pa dažām terapijām, nav iespējams. Tādēļ, cilvēki, kuri nav gatavi maksāt par terapiju, jo viņiem tā nauda ir “pēdējā”, rekomendēju nenākt uz terapiju. Tāpēc, ka jūs tai neesat vēl gatavi.

Man ir svarīgi jūsu rezultāti, tādēļ es savā praksē izmantoju tikai pašus iedarbīgākos instrumentus. Es esmu izveidojusi metodes, kuras palīdz cilvēkam atbrīvoties no dažādām diskomforta sajutām. Es vēlos, lai jūs kļūtu laimīgāki un pārstātu ciest. Bet es neesmu Dievs.

Viss darbs notiek jūsos: 
Tas tiek izpildīts caur jūsu neapzināto psihes līmeni. Mana loma ir pavadīt jūs šajā ceļā, aizvest tur, kur jūs pats nevarat aiziet. Un no jums ir atkarīgs, vai jūs vēlaties, lai es jūs tur aizvestu.

Kāpēc ir neefektīvas vienkāršas sarunas par to, kas jūs uztrauc, kāpēc nepalīdz padomi, pat paši pareizākie un tiešākie?

Tāpēc, ka tad, kad runa iet par diskomforta sajūtām (bailēm, aizvainojumu, vainas sajūtu, bēdām, kaunu, dusmām, vientulību, depresiju utt.) - tās visas apvieno viens fakts: jūs tās izjūtat pret savu gribu.

Šīs sajūtas izpaužas automātiski, neatkarīgi no jūsu vēlmes un situācijas loģiskas izpratnes. Tās jūsos izpaužas automātiski. Šīs sajūtas ''iedzīvojās'' jūsos kādā noteiktā situācijā, kurā jūs piedzīvojāt negaidītu iekšējo sāpi (vecums parasti ir no 0-7 gadiem).

Un šajā situācijā jums nebija resursu, lai no tās iznāktu ārā bez sāpēm un ''traumas''. Situācija jau sen ir aizgājusi, jūs jau sen esat izaudzis, bet sajūtas nekur nav palikušas. Tās turpinās atkārtoties, kamēr jūs tās neizstrādāsiet. Jūs turpināsiet kāpt uz vieniem un tiem pašiem ''grābekļiem''.

Jaunā gadsimta hipnoze, kuru es esmu izveidojusi, saliekot kopā dažādas tehnikas, palīdz atgriezties tajā situācijā un pārrakstīt pieredzi, kas atbrīvo cilvēku no dažādām bailēm, nepatīkamiem fiziskiem simptomiem, negatīvā dzīves scenārija.

Šī metode ir unikāla, un es esmu vienīgā latviski runājošā vidē, kura ar to nodarbojas.

Ja tev ir šis svarīgs, tad pieraksties uz pirmo iepazīšanās konsultāciju.

paDalies ar draugiem

KOMENTĀRI

Komentāru vēl nav

KOMENTĒT ŠO RAKSTU

Jūsu vārds
Jūsu uzvārds:
Jūsu e-pasts
Komentārs: